יום חמישי, 25 ביוני 2009

פרק 1: רעיון ה"גוף - נפש"

בחלק זה פ.מ. אלכסנדר מסביר את רעיון הגוף נפש לפי שיטת אלכסנדר (כפי שמשתקף בספר זה)
 • שני הספרים הקודמים שלי, המורשת העליונה של האדם ובניית שליטה מודעת של היחיד, מציגים את טכניקת אלכסנדר אשר פיתחתי בהדרגה במשך תקופות של שנים בחיפושי אחר האמצעים שדרכם תנאים שגוים של השימוש באורגניזם יכולים להשתפר.
 • אני חייב להודות שבמהלך החיפושים שלי, בתחילת המחקר שלי, אני, כמו רוב האנשים, תפסתי את "הגוף" וה"מינד" כחלקים נפרדים של האורגניזם, וכתוצאה מכך האמנתי שמחלות האדם, הקשיים והמגרעות יכולים להיות מסווגים או כ"מנטליים" או כ"פיזיים" ולהיות מטופלים ספציפית כמנטלים או ספציפי כפיזיים.
 • אבל, הניסיון המעשי שלי הוביל אותי לזנוח את נקודת המבט הזאת וקוראים של הספרים שלי ישימו לב שתיאור הטכניקה המתואר שם, מבוסס על התפיסה ההפוכה. במיוחד זה בלתי אפשרי להפריד בין תהליך "מנטלי" בין תהליך פיזי בשום צורה של פעילות אנושית.

 • השינוי בתפיסה שלי את האורגניזם האנושי לא בא כתוצאה מהבנה תאורטית.
 • הוא נכפה עלי על ידי הניסיון שהשגתי דרך המחקרים שלי בשטח חדש של התנסות מעשית של שנערך על אנשים חיים (בניגוד למחקרי מעבדה שנעשו בתקופתנו שנערכו לא אנשים אנשים חיים).

 • המכתבים שקיבלתי מהקוראים שלי הראו לי שרוב גדול של אלה אשר קיבלו את התאוריה של איחוד התהליך של המנטלי והפיזי בפעילות האנושית אולם הם מצאו קושי להבין מהי העבודה המעשית שהתיאורית האיחוד (גוף נפש) רומזת עליו.
 • הקושי להבין את העבודה המעשית מופיע כמעט תמיד בהוראה שלי, אבל במהלך קורס של שיעורים ניתן כיצד איך המנטלי והפיזי עובדים ביחד בשימוש של ה SELF בכל הרמות.

אני רוצה להבהיר שאני משתמש במילה USE , זה לא במובן המצומצם של השימוש של שום חלק ספציפי, כדוגמה שאנחנו מדברים על שימוש של זרוע או שימוש של רגל, אלא באופן רחב והרבה יותר מקיף בישום של העבודה של האורגניזם בדרך כלל.

אני מזהה שהשימוש בכל חלק ספציפי כמו הזרוע או הרגל מערב בהכרח את פעילות המכניזם הפסיכופיזי השונה של האורגניזם, דבר אשר מאפשר לפעילות החלק המסויים הזה לפעול.

 • הדגמות חוזרות של רעיון זה (במהלך שיעורים בשיטת אלכסנדר) מביאים להכרה שכך הם פני הדברים. אולם מכיוון שיש גבול לכמות תלמידים שמורה יחיד יכול ללמד, אז הסיכוי להדגים את האחדות הגופנית והנפשית להרבה אנשים היא מצומצמת. לפיכך, החלטתי בספר הזה להתחיל מההתחלה ולהתייחס להיסטוריה של החקירה שבהדרגה הביאה אותי לפתח את הטכניקה שלי.
 • אני אתן פרטים רבים ככל האפשר לגבי התנסויות שהיו לי, אספר במה צפיתי ומה היו ההתנסויות שלי במהלך התהליך, כי אני מאמין שעל ידי כך אני אתן לקוראים שלי את ההתנסות לראות בעצמם את סדרת ההתנסויות שלבסוף שיכנו אותי:
 1. שמה שקרוי "מנטלי" ו"פיזי" הם לא שתי ישויות נפרדות.
 2. ומסיבה זו מחלות אנושיות ופגמים לא יכולים להיות מסווגים כ "מנטלים" או "פיזיים" ולהיות מטופלים ספציפית ככאלה, אלא שהם כולם של אימון, בן אם אימון חינוכי או אימון אחר. כלומר בן אם מדובר על מניעת פגמים, או הסרה של פגמים, טעויות או מחלות, הרי שהההתיחסות לכך חייבת להיות מבוססות על שלימות לא מתחלקת של האורגניזם האנושי.
אם איזה שהוא קורא מטיל ספק בכך, אני אשאל אותו אם הוא יכול לספק איזו שהיא הוכחה שהתהליך שמעורב בפעולה, אמירה, של הרמת זרוע, או של הליכה, דיבור, הליכה לישון, התחלה ללמוד משהו, מחשבה על בעיה, קבלת החלטה נתינה או מניעה של הסכמה לבקשה או משאלה, או סיפוק של צרכים או דחף פתאומי, הוא "מנטלי" באופן טהור או "פיזי" באופן טהור,
שאלה זו מעלה נקודות מעניינות רבות. ולפיכך ואני מציע שעל מנת להסבירם הקורא יעקוב אחרי אחרי ההתנסויות שלי עליהם אספר במהלך פרק זה.
@ אור שחראין תגובות:

הוסף רשומת תגובה